Om oss

Redovisning och revision med tanke och omtanke

Andersson & co i Växjö erbjuder effektiva och kvalitativa tjänster inom revision, redovisning och rådgivning med målet att underlätta din vardag som ​företagare. Vi ingår i nätverket Sverev som består av oberoende redovisnings- och revisionsbyråer som samverkar. För oss är det viktigt att upprätthålla en hög kompetensnivå hos vår personal och därför arbetar vi med ständig uppdatering och utbildning. Vi strävar alltid efter ett personligt engagemang och lägger stor vikt vid att översätta dina siffror till ord. Vår kunskap ger dig trygghet och tid att utveckla ditt företag mot nya framgångar.

GDPR & hanteringen av dina uppgifter

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Andersson & Co hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och är väl medvetna om kraven i GDPR.
Behörighet till kunddata inkl. personuppgifter är begränsade till de som hanterar dessa för respektive kund. Det finns rutiner som beskriver hur access till kunddata ska hanteras både vid arbete på kontoret samt vid distansarbete. Vi eftersträvar dessutom alltid efter att minimera antalet personuppgifter för respektive kund.
Vår IT-miljö är utrustad med moderna skyddsmekanismer, vilket bl.a. inkluderar skydd mot skadlig kod, intrångsdetekteringssystem, central logghantering, brandväggar, hårddiskskryptering, backupsystem, etc.
 

Kontaktuppgifter

Andersson & Co
i Växjö AB

Nygatan 19B
352 31 Växjö

Tel: 0470-72 30 00

OM OSS

Andersson & co är din redovisningsbyrå i Växjö som erbjuder kvalitativa tjänster inom revision, redovisning och rådgivning med målet att underlätta din vardag som ​företagare. Vår kunskap ger dig trygghet och tid att utveckla ditt företag.

TRYGGHET

Redovisning är ett lagkrav, men det ger också förutsättningar för en god företagsutveckling. Därför är det viktigt att företagets bokföring är aktuell och att den utförs enligt gällande regler och former.

RÅDGIVNING KRING FÖLJANDE

  • Skattefrågor
  • Generationsskiften
  • Värdering av företag
  • Budget och prognoser
  • Upprätta ekonomiska rapporter
  • Frågor kring skogs- och jordbruk
  • Ärenden hos Bolagsverket
  • Digitalisering

KONTAKTUPPGIFTER

Andersson & Co i Växjö AB
Nygatan 19B
352 31 Växjö
Tel: 0470-72 30 00